Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  V/v: triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  10682/TCHQ-PC
Mã văn bản :  10682/TCHQ-PC
Người ký :  Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng Cục trưởng TCHQ
Trích yếu :  Công văn số 10682/TCHQ-PC ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/08/2014