Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Các nội dung giải đáp Thông tư số 39/2014/TT-BTC
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  273/TB-TCT
Mã văn bản :  273/TB-TCT
Người ký :  Phạm Công Sơn, Phó CVP TCT, Bộ Tài chính
Trích yếu :  Thông báo số 273/TB-TCT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính - Các nội dung giải đáp Thông tư số 39/2014/TT-BTC
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/08/2014