Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Y tế
Lĩnh vực :  Y tế
Số văn bản :  27/2012/TT-BYT
Mã văn bản :  27/2012/TT-BYT
Người ký :  Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm
 
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  30/11/2012