Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về thuế giá trị gia tăng đối với thức ăn chăn nuôi.
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  344/TB-VPCP
Mã văn bản :  344/TB-VPCP
Người ký :  Nguyễn Văn Nên, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Trích yếu : 

Thông báo số 344/TB-VPCP ngày 26 tháng 08 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về thuế giá trị gia tăng đối với thức ăn chăn nuôi.

File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  26/08/2014