Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơi

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

22/04/2016