Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 7 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

07/01/2016
2
V/v thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Quyết định số 1459/QĐ_UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu

25/08/2015