Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa”

Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa”

25/09/2017
2
Chương trình Xúc tiến đầu tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tỉnh Khánh Hòa năm 2016

23/03/2016
3
Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

15/09/2014