Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 2/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020

23/05/2016
2
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số23/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

16/09/2014