Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

23/06/2016
2
Kế hoạch Xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2016

Công văn số 93/KH-TTH ngày 14 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch Xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2016

14/06/2016
3
Phát triển thị trường sản phẩm đặc sản Huế giai đoạn 2016-2020

Chương trình số 57/CTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phát triển thị trường sản phẩm đặc sản Huế giai đoạn 2016-2020

22/04/2016
4
Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh TTH quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

18/09/2014
5
Quy chế tiếp nhận hồ sơ, quản lý và xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ, quản lý và xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

18/09/2014