Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020

15/06/2016
2
Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các Khu công nghiệp giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch số 956/KH-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các Khu công nghiệp giai đoạn 2016-2020

09/05/2016
3
Quy định về đấu giá thuê quyền sử dụng đất để kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về đấu giá thuê quyền sử dụng đất để kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

11/12/2015