Enter Title

Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV

16/10/2017
2
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo

29/09/2017
3
báo cáo tình hình công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Công văn số 668/BKHĐT-PTDN ngày 24 tháng 1 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về viecj báo cáo tình hình công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

24/01/2017
4
Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV

Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV

21/10/2016
5
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP

Công văn số 7778/BKHĐT-PTDN ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP

22/09/2016
6
Báo cáo tình hình công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

Công văn số 7800/BKHĐT-PTDN ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

22/09/2016
7
Phụ lục danh sách DNNN phải công bố thông tin theo quy định

Phụ lục danh sách DNNN phải công bố thông tin theo quy định

25/08/2016
8
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 2 năm 2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 2 năm 2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

28/06/2016
9
Tờ trình Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tờ trình Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

03/06/2016
10
Phiếu đăng ký tham gia Chương trình kết nối giao thương Việt-Hàn 2016

Phiếu đăng ký tham gia Chương trình kết nối giao thương Việt-Hàn 2016

31/05/2016
11
Danh sách doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự Chương trình kết nối giao thương Việt -Hàn 2016

Danh sách doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự Chương trình kết nối giao thương Việt -Hàn 2016

31/05/2016
12
Thư mời tham dự Chương trình kết nối giao thương Việt-Hàn 2016

Công văn số 37/HTDN ngày 26 tháng 5 năm 2016 của TTHT DNNVV phía Nam mời tham dự Chương trình kết nối giao thương Việt-Hàn 2016

26/05/2016
13
Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2014

17/05/2016
14
Hướng dẫn thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của Quỹ Đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo

Dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của Quỹ Đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo

06/04/2016
15
Lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 1 tháng 3 năm 2016 của Bộ KH và DDT hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

01/03/2016
16
Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

01/12/2015
17
Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

28/10/2015
18
Quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

27/10/2015
19
Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông tư số 10/2015/THỊ TRƯỜNG-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

26/10/2015
20
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 119/2015/TT-BKHĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

11/09/2015
21
Chương trình tình nguyện viên cao cấp Nhật Bản hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) triển khai “Chương trình Tăng cường năng lực ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam” giai đoạn 2010 - 2013.

08/07/2015
22
Dự thảo Thông tư về công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

30/10/2014
23
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

30/09/2014
24
V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định số 1339/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

29/09/2014
25
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định số 185/QĐ-BKH ngày 24 tháng 3 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

24/03/2003
26
Đánh giá thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Hội thảo 9.92014)

Đánh giá thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Hội thảo 9.92014)

09/09/2014
27
Hướng dẫn xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2015

Công văn số 5338/BKHĐT-ĐTNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2015

15/08/2014
28
V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư

Công văn số 4962/BKHĐT-QLĐT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư

31/07/2014
29
Sách hướng dẫn chương trình hỗ trợ DNNVV

Sách hướng dẫn chương trình hỗ trợ DNNVV

08/07/2014
30
V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Công văn số4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

27/06/2014
12