Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020

30/06/2016
2
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

16/09/2015
3
Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành "Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020"

24/09/2014
4
Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến thương

Quyết định số13/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến thương

15/09/2014