Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Quyết định số 1374/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016 của UBND Thành phố Hải Phòng ban hành Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố 

13/07/2016
2
Ban hành chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin trên địa bàn

Quyếtđịnh số 2636/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của UBND Thành phố Hải Phòng ban hành chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin trên địa bàn

23/11/2015