Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức

23/06/2016