Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020

Nghị định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020

20/06/2017
2
Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái

08/12/2015
3
Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

30/10/2014
4
Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hoá tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Yên Bái quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hoá tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016

22/09/2014
5
Quy định một số chính sách hỗ trợ PT KT-XH đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích PT vùng SX hàng hoá tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016

Quyết địnhsố 22/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Yên Bái quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hoá tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016

22/09/2014