Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 2 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

02/12/2015
2
Quy định về chính sách đặc thù khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015-2020

Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về chính sách đặc thù khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015-2020

25/09/2015
3
Ban hành Quy chế đánh giá Kiểm soát viên của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quỹ Đầu tư phát triển thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế đánh giá Kiểm soát viên của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quỹ Đầu tư phát triển thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

15/08/2014