Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Thông báo hoãn kế hoạch bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất

Thông báo hoãn kế hoạch bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất

19/10/2016
2
Thông báo bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất_2

Thông báo bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất_2

18/10/2016
3
Công tác trọng tâm năm 2016 của Ban chỉ đạo Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội về công tác trọng tâm năm 2016 của Ban chỉ đạo Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

29/04/2016
4
Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBVND Thành phố Hà Nội phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố năm 2016

22/04/2016
5
Chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020

Chương trình số 78/CTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020

22/04/2016
6
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 6230/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 của UBVND Thành phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

18/11/2015
7
Triển khai thực hiện chính sách “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội” năm 2016 trên địa bàn Thành phố

Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện chính sách “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội” năm 2016 trên địa bàn Thành phố

15/04/2016
8
Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 8 tháng 3 năm 2016 của UBND Hà Nội ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

08/03/2016
9
Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Quyết định số 40/KH-UBND ngày 17 tháng 2 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

17/02/2016
10
Phê duyệt đơn vị quản lý, vận hành và phương án giá cho thuê dịch vụ Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 16 tháng 2 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đơn vị quản lý,  vận hành và phương án giá cho thuê dịch vụ Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

16/02/2016
123