Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Thông báo hoãn kế hoạch bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất

Thông báo hoãn kế hoạch bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chấ

19/10/2016
2
Thông báo bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất_2

Thông báo bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất_2

18/10/2016
3
Công tác trọng tâm năm 2016 của Ban chỉ đạo Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội về công tác trọng tâm năm 2016 của Ban chỉ đạo Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

29/04/2016
4
Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBVND Thành phố Hà Nội phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố năm 2016

22/04/2016
5
Chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020

Chương trình số 78/CTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020

22/04/2016
6
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 6230/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 của UBVND Thành phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

18/11/2015
7
Triển khai thực hiện chính sách “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội” năm 2016 trên địa bàn Thành phố

Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện chính sách “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội” năm 2016 trên địa bàn Thành phố

15/04/2016
8
Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 8 tháng 3 năm 2016 của UBND Hà Nội ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

08/03/2016
9
Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Quyết định số 40/KH-UBND ngày 17 tháng 2 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

17/02/2016
10
Phê duyệt đơn vị quản lý, vận hành và phương án giá cho thuê dịch vụ Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 16 tháng 2 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đơn vị quản lý,  vận hành và phương án giá cho thuê dịch vụ Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

16/02/2016
11
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu công nghệ thông tin Cầu Giấy

Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 3 tháng 2 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu công nghệ thông tin Cầu Giấy

03/02/2016
12
Thành lập Cụm công nghiệp Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 21 tháng 1 năm 2016 của UBND TP.hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

21/02/2016
13
Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà NộiZ

Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/12/2015
14
Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 1 năm 2016 của UBND TP.Hà Nội ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/02/2016
15
Phê duyệt Điều lệ Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội

Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 19 tháng 1 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Điều lệ Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội

19/01/2016
16
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu” năm 2016

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21 tháng 1 năm 2016 của UBND TP.Hà Nội  triển khai thực hiện Quy chế “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu” năm 2016

21/01/2016
17
Kế hoạch Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 6593/QĐ-UBND ngày 1 tháng 12 năm 2015 của UBND TP.Hà Nội phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/12/2015
18
Kế hoạch hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 6593/QĐ-UBND ngày 1 tháng 12 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV giai đoạn 2016-2020

01/12/2015
19
Quy định quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội

Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2015 của UBND TP.Hà Nội ban hành "Quy định quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội"

16/09/2015
20
V/v phân cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 1 năm 2015 của UBND TP.Hà Nội v/v phân cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn Thành phố

19/01/2015
21
Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của UBND TP.Hà Nội ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội

10/10/2014
22
Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các DN trên địa bàn để SXKD năm 2014

Quyết định số 4832/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của UBND TP.Hà Nội v/v hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các DN trên địa bàn để SXKD năm 2014

17/09/2014
23
Quy định chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội

Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 4 tháng 8 năm 2014 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội

04/08/2014
24
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Chỉ thị số11/CT-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Hà Nội v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

20/06/2014