Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải

Quyết định số 4447/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Bộ GTVT ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải

17/12/2015
2
Quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Thông tư số 15/2013/TT-BGTVT ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Bộ GTVT quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

26/07/2013
3
Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ GTVT quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

22/09/2015
4
Hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ GTVT hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển  quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

13/05/2014
5
Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương

Thông tư số 26/2014/TT-BGTVT ngày 8 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương

08/07/2014
6
Phê duyệt Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Quyết định số 2753/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

10/09/2013
7
Phê duyệt Quy hoạch hệ thống các trạm dừng, nghỉ dọc theo tuyến chính dự án đường Hồ Chí Minh

Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch hệ thống các trạm dừng, nghỉ dọc theo tuyến chính dự án đường Hồ Chí Minh

29/04/2014
8
Quy định điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải

Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải
 

08/04/2014
9
Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 4291/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

24/12/2013
10
Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014.

Quyết định số 4279/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014.

23/12/2013
12