Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình sắp xếp, CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN năm 2017, nhiệm vụ giải pháp 2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình sắp xếp, CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN năm 2017, nhiệm vụ giải pháp 2018

26/02/2018
2
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ sau Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016

Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ sau Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016

09/05/2016
3
Ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp năm 2016

Quyết định số 44/QĐ-BĐMDN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về việc ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp năm 2016

30/03/2016
4
Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng

Quyết định số 2368/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng

23/12/2015
5
Kết luận của Phó TTg tại cuộc họp về xuất khẩu nông sản, thủy sản vào thị trường Nga

Thông báo số 423/TB-VPCP ngày 30 tháng 10 năm 2014 của VPCP về kết luận của Phó TTg Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về xuất khẩu nông sản, thủy sản vào thị trường Nga

30/10/2014
6
Kết luận về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm 2014

Thông báo số 406/TB-VPCP ngày 10 tháng 10 năm 2014của VPCP Kết luận của TTg tại Hội nghị sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014

10/10/2014
7
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thông báo số 404/TB-VPCP ngày 9 tháng 10 năm 2014 của VPCP về ý  kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội

09/10/2014
8
V/v chính sách đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan

Công văn số 7415/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ v/v chính sách đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan

23/09/2014
9
KL của Chính phủ về cải cách TTHC trong thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp

Thông báo số 370/TB-VPCP ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Chính phủ về cải cách TTHC trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp và thủ tục đầu tư

18/09/2014
10
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Công văn số 6857/VPCP-KTTH ngày 6 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ v/v triển khai thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP của Chính phủ

06/09/2014
11
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg

Công văn số 6613/VPCP-KTTH do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 10/06/2014 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg

28/08/2014
12
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg

Công văn số 4223/VPCP-KTTH do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 10/06/2014 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg

10/06/2014
13
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu DNNN

Thông báo số 334/TB-VPCP ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu DNNN

21/08/2014
14
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng BCĐQG chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Thông báo số 302/TB-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng BCĐQG chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

31/07/2014
15
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và CCHC trong lĩnh vực hải quan

Thông báo số 289/TB-VPCP ngày 25 tháng 7 năm 2014 của VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan

25/07/2014
16
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính thuế

Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 25 tháng 7 năm 2014 của VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục thuế

25/07/2014
17
Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh của TCT Công nghiệp Tàu thủy

Thông báo số 232/TB-VPCP ngày 17 tháng 6 năm 2014 của VPCP Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh của TCT Công nghiệp Tàu thủy...

17/06/2014
18
V/v một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại

Công văn số 3758/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ v/v một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại

26/05/2014
19
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014

Thông báo số 196/TB-0VPCP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014

12/05/2014
20
Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu

Thông báo số 189/TB-VPCP ngày 7 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủvề kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đối với Dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu

07/05/2014
21
Thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn  Thành phố Hồ Chí Minh.

 

22/04/2014
22
Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị về giải pháp phát triển thủy sản

Thông báo số 181/TB-VPCP ngày 28 tháng 4 năm 2014 về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị về giải pháp phát triển thủy sản

28/04/2014
23
Về việc tăng cường quản lý, sản xuất, kinh doanh mặt hàng rượu.

Công văn số 443/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 1 năm 2014 củaVăn phòng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, sản xuất, kinh doanh mặt hàng rượu.

17/01/2014