free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies

Enter Title

Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Thông tư số  28/2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Bộ NN và PTNT ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

27/07/2016
2
Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016

Quyết định số 635/QĐ-BTP ngày 8 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016

08/04/2016
3
Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư

Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 1 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư
 

16/01/2015
4
Hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam

Thông tư số 18/2014/TT-BTP ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Bộ tư pháp hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

08/09/2014
5
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 2 năm 2011 của Bộ Tư pháp

Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 2 năm 2011 của Bộ Tư pháp

26/02/2014
6
Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

03/01/2014