Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản

Thông tư số 03/2017/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 2 năm 2017 của Bộ NN và PTNT ban hanh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản

06/03/2017
2
Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng, Công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 1 tháng 6 năm 2016 của Bộ NN và PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng, Công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

01/06/2016
3
Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 1 tháng 6 năm 2016 cvuar Bộ NN và PTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

01/06/2016
4
Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 1412/QĐ-BNN-TCTS ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ NN và PTNT phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

22/04/2016
5
Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quyết định số 1719/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

22/06/2010
6
Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

16/12/2015
7
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

Thông tư số 62/2008/BNN-TS ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Bộ Thủy sản sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

20/05/2008
8
Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 4 tháng 9 năm 2014 của Bộ NN và PTNT ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

04/09/2014
9
Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản

Thông tư số 24/2014/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ NN và PTNT quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản

19/08/2014
10
Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp năm 2015

Kế hoạch số 6298/KH-BNN-KTHT ngày 8 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp năm 2015

08/08/2014
11
Bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam

Quyết định 93/2008/QĐ-BNN bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

19/08/2008
12
Về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Quyết định 49/2008/QĐ-BNN về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

22/04/2008
13
Sửa đổi thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 49/2008/QĐ-BNN và thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 93/2008/QĐ-BNN

Quyết định 113/2008/QĐ-BNN sửa đổi thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 49/2008/QĐ-BNN và thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 93/2008/QĐ-BNN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

25/12/2008
14
Về định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng

Quyết định 112/2008/QĐ-BNN về định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

18/12/2008
15
Ban hành về Quy chế hoạt động của Tổ Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp; thủy sản, thủy lợi, diêm nghiệp.

Quyết định số 1302/QĐ-BNN-QLDN ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về Quy chế hoạt động của Tổ Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp; thủy sản, thủy lợi, diêm nghiệp.

13/06/2014
16
Phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu ngành thủy lợi"

Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTL ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu ngành thủy lợi"

21/04/2014
17
Tình hình triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và PTNT

Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và PTNT

30/12/2013
18
Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp

Quyết định của Bộ NN và PTNT ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp

09/12/2013
19
Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP

Báo cáo số 4227/BC-BNN-PC ngày 25 tháng 11 năm 2013 công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (Từ ngày 30/10/2012 đến 30/10/2013)

25/11/2013
20
Phê duyệt "Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững"

Quyết định của Bộ NN và PTNT phê duyệt "Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững"

22/11/2013
21
Về việc tiến hành cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam

Quyết định của Bộ NN và PTNT về việc tiến hành cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam

25/11/2013
22
Về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam

Quyết định của Bộ NN và PTNTvề việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam
 
 
 

25/11/2013