Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản

Thông tư số 03/2017/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 2 năm 2017 của Bộ NN và PTNT ban hanh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản

06/03/2017
2
Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng, Công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 1 tháng 6 năm 2016 của Bộ NN và PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng, Công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

01/06/2016
3
Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 1 tháng 6 năm 2016 cvuar Bộ NN và PTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

01/06/2016
4
Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 1412/QĐ-BNN-TCTS ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ NN và PTNT phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

22/04/2016
5
Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quyết định số 1719/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

22/06/2010
6
Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

16/12/2015
7
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

Thông tư số 62/2008/BNN-TS ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Bộ Thủy sản sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

20/05/2008
8
Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 4 tháng 9 năm 2014 của Bộ NN và PTNT ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

04/09/2014
9
Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản

Thông tư số 24/2014/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ NN và PTNT quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản

19/08/2014
10
Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp năm 2015

Kế hoạch số 6298/KH-BNN-KTHT ngày 8 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp năm 2015

08/08/2014
123