Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT và tài nguyên nước tại các dự án có xả thải trên phạm vi cả nước

Quyết định số 1620/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT và tài nguyên nước tại các dự án có xả thải trên phạm vi cả nước

21/07/2016
2
Quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam

Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam

16/12/2015
3
Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

09/09/2015
4
Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng

Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng

29/07/2014
5
Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất

Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ TNMT quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất

11/07/2014
6
Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

02/06/2014
7
Quy định về bản đồ địa chính

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính

19/05/2014
8
Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ TN và MT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

30/05/2014
9
Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm.

Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy đnh việc vn chuyn ng nguy hiểm là các cht đc hi, cht lây nhim.

27/12/2013
10
Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận và gắn nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường.

Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận và gắn nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường.

02/12/2013