Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Thông tư số 17/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

30/06/2016
2
Sửa dổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu thuốc và bao bì trực tiếp tiếp xúc với thuốc

Thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Y tế sửa dổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu thuốc và bao bì trực tiếp tiếp xúc với thuốc

15/11/2013
3
Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Thông tư số  47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

29/12/2010
4
Áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Quyết định số 2660/QĐ-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế về việc áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

17/06/2016
5
Công bố 05 thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Quyết định số 805/QĐ-BYT ngày 9 tháng 3 năm 2016 của Bộ Y tế công bố 05 thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

09/03/2016
6
Quy định ghi nhãn thuốc

Thông tư số 06/2016/TT-BYT ngày 8 tháng 3 năm 2016 của Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc

08/03/2016
7
Hướng dẫn ghi nhãn thuốc

Thông tư số  04/2008/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn ghi nhãn thuốc

12/05/2008
8
Quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

Thông tư số 03/2016/TT-BYT ngày 21 tháng 1 năm 2016 của Bộ Y tế quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

21/01/2016
9
Quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế

Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế

12/10/2015
10
Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn

Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn

27/10/2014
12