Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

15/06/2018
2
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương

Thông tư số 4705/TT-BCT v/c công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương

01/03/2018
3
Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”

Quyết định số 3657/QĐ-BCT ngày 22 tháng 9 năm 2017 về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”

28/09/2017
4
Ban hành Phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 - 2018

Quyết định số 3610A /QĐ-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công thương ban hành Phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018

20/09/2017
5
Về việc thông báo bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất

Thông báo bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất (theo Thông báo số 423/CĐCT-TC ngày 6/10/2016 của Công đoàn Công thương Việt Nam)

06/10/2016
6
Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu

Quyết định số 862/QĐ-BCT ngày 7 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công thương áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu

07/03/2016
7
Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng thép, phôi thép dài nhập khẩu

Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng thép, phôi thép dài nhập khẩu

22/07/2016
8
Đề án xét tặng Giải thưởng “Thương mại dịch vụ Việt Nam” năm 2016.

Quyết định số 2675/QĐ-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công thương về việc ban hành Đề án xét tặng Giải thưởng “Thương mại dịch vụ Việt Nam” năm 2016.

29/06/2016
9
Bộ Công thương: Chương trình xúc tiến thương mại tại Lào, Thái Lan, Cộng hoà Séc

Chương trình xúc tiến thương mại tại Lào, Thái Lan, Cộng hoà Séc

27/06/2016
10
Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet

Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công thương ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet

15/06/2016
11
Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương

Thông tư số 05/2016/TT-BCT ngày 6 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công thương quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương

06/06/2016
12
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

Quyết định số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

10/05/2016
13
Kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm cán nguội nhập khẩu

Quyết định số 1656/QĐ-BCT ngày 29 tháng 4 năm 2016 thông báo kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm cán nguội nhập khẩu

29/04/2016
14
Quy định về quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt các dự án, đề án, nhiệm vụ triển khai các hoạt động thuộc Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020.

Quyết định số 1094/QĐ-BCTngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy định về quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt các dự án, đề án, nhiệm vụ triển khai các hoạt động thuộc Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020.

22/03/2016
15
quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

31/12/2015
16
Áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu

Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công thương áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu

10/03/2016
17
Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

22/12/2014
18
Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

31/12/2015
19
quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 6 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công thương quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

06/11/2013
20
Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Quyết định số 422/QĐ-BCT ngày 28 tháng 1 năm 2016 của Bộ Công thương về việc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

28/01/2016
21
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Quyết định số 13692/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công thương về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

14/12/2015
22
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Quyết định số 13692/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công thương về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

14/12/2015
23
Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Điện lực Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 14318/QĐ-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công thương phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Điện lực Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

25/12/2015
24
Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công thương quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

30/12/2015
25
Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Thông tư số 38/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

30/10/2015
26
Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Than Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 12750/QĐ-BCT ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công thương phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Than Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

20/11/2015
27
Quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Thông tư số 35/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công thương quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương

27/10/2015
28
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

28/10/2015
29
Phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vùng Tây Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"

Quyết định số 6448/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công thương phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vùng Tây Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

26/06/2015
30
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công thương ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung

24/08/2015
123