Kiến nghị và đề xuất hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

12/7/2017 12:36:00 AM

Nhà nước cần có chính sách tập trung, tạo hành lang pháp lý ưu tiên hỗ trợ lao động thuộc loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua tư vấn, đào tạo nghề và cập nhật kiến thức cho đội ngũ lao động có trình độ hết cấp ba, kể cả đội ngũ có trình độ cao đẳng nhằm đáp ứng trình độ nghề.

Thông tin chung về mẫu Phiếu khảo sát

12/7/2017 12:26:00 AM

Đặc điểm DN được khảo sát như sau: Có 4010 DN được chọn từ 38 tỉnh/ thành phố đại diện cho bốn khu vực kinh tế trong cả nước. Cụ thể, cơ cấu mẫu khảo sát gồm 1035 DN (chiếm 25,8%) ở khu vực phía Bắc; 1703 DN (chiếm 42,5%) thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; 557 DN (chiếm 13,9%) ở khu vực Nam Bộ, và 715 DN (chiếm 17,8%) thuộc khu vực Tây Nam Bộ (Bảng 1).

Những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp khi tham gia chuỗi giá trị, đầu tư mở rộng sản xuất, tổ chức phát triển thị trường và kênh phân phối

12/7/2017 12:00:00 AM

Chính phủ cần ưu tiên hỗ trợ các DN tham gia chuỗi nông sản, thủy sản do gặp nhiều khó khăn nhất. Những yếu tố chính các doanh nghiệp cần hỗ trợ là: sự liên kết chặt chẽ từ khâu hoàn thiện sản phẩm đến thị trường tiêu thụ sản phẩm; tư vấn cho DN về chính sách định giá sản phẩm phù hợp với tình hình biến động thị trường thủy sản; Hỗ trợ DN về giống, phòng dịch bệnh, khắc phục sự cố môi trường, thiên tai…); Hỗ trợ DN thuê kho bãi, nơi bảo quản sản phẩm; Phối hợp với DN tổ chức tốt chiến dịch tuyên truyền quản bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, trong nước và quốc tế.

Những tác nhân góp phần ảnh hưởng tới chuỗi giá trị nông, lâm, thuỷ sản và dịch vụ thương mại

12/6/2017 11:29:00 PM

Kết quả cho thấy mức độ cung cấp vật tư cho các DN NLTS được trả lời theo thứ tự giảm dần như sau: Cá nhân/hộ gia đình (45,6%), DN tư nhân (43,8%), DN tự sản xuất (6,8%), DN nhà nước (2,8%); và nhập khẩu (1,1%)

THĂM DÒ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DN THAM GIA VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ

12/6/2017 10:46:00 PM

Chương trình Quốc gia khởi nghiệp, nhà nước có vai trò định hướng để chỉ rõ cho người khởi nghiệp những kinh nghiệm đi tới thành công và lường tránh sự thất bại. Đối với DN khởi nghiệp đặc biệt DN tham gia chuỗi giá trị NLTS và DVTM, đầu ra của sản phẩm trí tuệ cần có thị trường, với phương châm “công nghệ tốt nhất, giá rẻ nhất”.

NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ NHU CẦU CỦA DN NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUỖI GIÁ TRỊ

12/6/2017 10:30:00 PM

DN tham gia chuỗi mong muốn nhận được ưu tiên hỗ trợ của nhà nước theo thứ tư ưu tiên tăng dần như sau: (i) Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi trong và ngoài nước (24%); (ii) Hỗ trợ phát triển DN thông qua đào tạo nguồn nhân lực (21,5%); (iii) Hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin quản lý DN, quản lý bằng công nghệ thông tin (20,7%); (iv) Hỗ trợ phát triển hệ thống đo lường, đánh giá đúng và có hiệu quả trong hoạt động vận hành (19,3%); cuối cùng là (v) Hỗ trợ phương pháp trong cơ cấu tổ chức quản lý điều phối và hoạt động một cách hợp lý (14,5%)

GIỚI THIỆU CHUNG - KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP

12/6/2017 6:26:00 PM

Tham gia vào chuỗi giá trị có thể giúp DNNVV ngành NLTS, và DVTM nhằm gia tăng lợi nhuận, tận dụng được các cơ hội đến từ hội nhập kinh tế quốc gia quốc tế, nâng tầm giá trị của sản phẩm nông nghiệp nông thôn Việt Nam.

Chương trình tình nguyện viên cao cấp Nhật Bản hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

7/8/2015 2:01:00 PM

Trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) triển khai “Chương trình Tăng cường năng lực ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam” giai đoạn 2010 - 2013

Sách trắng DNNVV Việt Nam 2014

12/30/2014 12:24:00 PM

Sách trắng về doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam năm 2014 do Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện - bản Tiếng Việt

Sách trắng DNNVV Việt Nam 2009

8/14/2014 8:26:00 AM

Sách trắng về doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam năm 2009 do Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện