free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
Các tổ chức nghiên cứu và bạn (bên sản xuất kinh doanh) thường có những khoảng cách nhất định do những quan điểm sai lầm từ quá khứ.

Hiện nay, vẫn còn những khó khăn sau cho sự hợp tác của 2 khu vực:

  1. Có khoảng cách giữa TTI với thực tế. Một mặt bạn cảm thấy chưa đủ tin tưởng về những thông tin và giải pháp của bên nghiên cứu có khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn của bạn. Mặt khác bên nghiên cứu lại cho rằng những vấn đề thực tế hoàn toàn có thể giải quyết được bằng nghiên cứu;
  2. Hai bên chưa đạt được sự tin tưởng lẫn nhau, chủ yếu do bạn không biết chọn ai, tổ chức nào và băn khoăn không biết còn ai cung cấp TTI khác, cơ hội khác hay không;
  3. Cả hai bên đều có thể thiếu nguồn lực tài chính, và hành lang pháp lý cho sự hợp tác của hai bên. Chủ yếu là do bạn chư tin tưởng thực sự về thành công của kết quả nghiên cứu.

Những khó khăn trên có thể vượt qua được khi bạn có được những sự hỗ trợ của các chính sách của nhà nước, sự đảm bảo của một tổ chức thứ 3, hay và là quan trọng nhất, là sự tin tưởng dựa trên sử hợp tác từng bước. Bạn có thể chủ động:

  1. Tìm hiểu TTI tại Trung tâm thông tin của Cục sở hữu Trí tuệ về công nghệ mà bạn quan tâm, hay những dự án hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài;
  2. Tra cứu thêm thông tin TTI, có thể phải mua nhưng chi phí có thể chấp nhận được, tại Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia;
  3. Tìm hiểu thông tin về các chương trình, đề tài KHCN cấp nhà nước, cấp ngành tại Bộ KHCN, hay Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia;
  4. Qua giới thiệu, hay chủ động liên hệ với một trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu chuyên ngành, một công ty nghiên cứu. Hoặc chuyên nghiệp hơn, bạn có thể liên hệ với một viện nghiên cứu hay một công ty tư vấn về luật để họ giúp bạn tổ chức đấu thầu nghiên cứu. Các tổ chức nghiên cứu khác mới được tham gia đấu thầu.
  5. Bạn cũng có thể đăng ký với Bộ KHCN để tham gia nghiên cứu theo chương trình hỗ trợ sản xuất thực nghiệm của nhà nước.
  6. Cuối cùng, bạn có thể ký một hợp đồng với 1 tổ chức nghiên cứu, trong đó họ sẽ phải ký quỹ bảo lãnh cho nghiên cứu của họ. Tuy nhiên, đây không phải là việc dễ dàng đạt được thoả thuận.    
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article