free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
Khu vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là khu vực tư nhân đang được nhà nước khuyến khích. Có nhiều hình thức khuyến khích, cả trực tiếp và gián tiếp.

Nhà nước thay đổi chính sách đất đai, giúp cho doanh nghiệp có điều kiện tốt hơn cho sản xuất, và để hỗ trợ tài chính thông qua chính sách cho vay.

Bạn được miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ở những năm đầu tiên cho những dự án kinh doanh đàu tư mới mở rộng sản xuất, và sản xuát kinh donh tại những vùng khó khăn.

Một số quỹ đã được thành lập để hỗ trợ cho bạn trong sản xuất kinh doanh như Quỹ hỗ trợ phát triển, Quỹ môi trường,…Một số quỹ nước ngoài cũng đã được hoạt động ở Việt Nam để thúc đẩy kinh doanh, như Quỹ đàu tư mạo hiểm IDG, VinaCapital, IFC và chương trình MPDF. Nhiều chương trình nước ngoài, tổ chức nước ngoài, NGOs, quốc tế cũng tập trung các dự án khuyến khích và hỗ trợ kinh doanh cho khu vực tư nhân.

Một số hiệp hội và hội doanh nghiệp đã được thành lập để nhận được các hình thức hỗ trợ khuyến khích, đặc biệt là về tiếp cận thị trường, các nguồn lực tài chính và kỹ thuật cho nâng cao năng lực của các doanh nghiệp.

Bạn cũng quyền tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article