Theo luật sở hữu trí tuệ, cơ quan nhà nước về sở hữu trí tuệ tại việt nam gồm có Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá thông tin , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Uỷ ban nhân dân các cấp.

Cục sở hữu trí tuệ (NOIP) là cơ quan nhận đơn đăng ký bản quyền, nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp và các công cụ sở hữu công nghiệp khác. Cụ bản quyền tác giả thuộc bộ văn hoá thông tin chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền tác giả .

Cục sở hữu trí tuệ
384-386 Nguyễn Trãi ., Thanh Xuân , Hà Nội
Tel:          (84 4) 858 30 69
Fax:        (84 4) 858 40 02
Website:  http:// www.noip.gov.vn

Cục bản quyền tác giả Việt Nam
151 Hoàng Hoa Thám ., Ba Đình  Hà Nội
Tel:              (84 4) 847 09 94
Fax:            (84 4) 843 26 30
Website: http://www.cov.org.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article