Thiết kế đồ dùng văn phòng cho doanh nghiệp

Hướng dẫn sử dụng văn phòng phẩm

Trong trường hợp doanh nghiệp có thể cần in lại văn phòng phẩm trong tương lai hoặc in các loại văn phòng phẩm khác nhau ở các thời điểm khác nhau, bạn cần có hướng dẫn nội bộ về in ấn và sử dụng văn phòng phẩm để bảo đảm tính thống nhất về hình ảnh doanh nghiệp của bạn.

Lập dự toán in ấn văn phòng phẩm

Chi phí in ấn văn phòng phẩm có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: Số lượng danh thiếp hoặc tiêu thư mà bạn muốn in, Số mầu của từng loại, Chất lượng giấy bạn muốn sử dụng...

Thông tin trên văn phòng phẩm

Về cơ bản, các loại văn phòng phẩm của doanh nghiệp nên in tên doanh nghiệp, địa chỉ giao dịch cũng như các thông tin liên hệ khác như số điện thoại, số fax, địa chỉ email và địa chỉ trang web

Các cách khác để in văn phòng phẩm

Nếu bạn chỉ cần số lượng nhỏ văn phòng phẩm, ví dụ tiêu đề thư, tự in ấn bằng máy in màu ít tốn kém hơn so với thuê dịch vụ in.

Lựa chọn dịch vụ in ấn văn phòng phẩm

Tương tự như lựa chọn nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ

Phát triển hình ảnh doanh nghiệp

Văn phòng phẩm là một phần quan trọng trong xây dựng và củng cố hình ảnh doanh nghiệp vì chúng thể hiện nhiều thông tin về doanh nghiệp.

Những lời khuyên có ích cho việc xây dựng hình ảnh

Văn phòng phẩm của doanh nghiệp bao gồm tất cả các tài liệu được in ấn mà bạn sử dùng để liên lạc với khách hàng, nhà cung cấp cũng như các đối tượng liên quan trong lĩnh vực kinh doanh của bạn.