Quản lý các mối quan hệ công cộng

Viết thông cáo báo chí

Khi viết một bản thông cáo báo chí, bạn cần nhớ rằng điều bạn cho là quan trọng có thể lại không quan trọng đối với phương tiện truyền thông.

Sử dụng đại diện PR

Trong nhiều trường hợp, tốt hơn là các doanh nghiệp nhỏ yêu cầu sự trợ giúp của một công ty quan hệ công chúng.

Xác định phương tiện truyền thông mục tiêu

Vì các hoat động quan hệ công chúng nhằm mục tiêu củng cố hình ảnh tích cực của doanh nghiệp để giúp phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ nên cần xác định kênh truyền thông mục tiêu để tiến hành các hoạt động PR

Ví dụ về xây dựng hình ảnh hoặc phát triển kinh doanh dựa vào PR

Vào năm đầu tiên dầu nhớt xuất hiện trong danh sách Hàng Việt nam Chất lượng cao 2005, thương hiệu Vilube ngay lập tức được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn.

Thông cáo báo chí: bước cuối cùng

Thông cáo báo chí sau khi viết xong cần được đăng trên phương tiện truyền thông mục tiêu – tạp chí kinh doanh hoặc báo địa phương.

Kiểm soát hình ảnh

Những sự cố có thể xẩy ra với mọi doanh nghiệp. Ví dụ, nhân viên không hài lòng với thù lao hoặc điều kiện làm việc, khách hàng tức giận với dịch vụ khách hàng hoặc bất kỳ rắc rối nào khi sử dụng sản phẩm của bạn.

Xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng

Có thể gửi cùng một thông tin để công bố cho một số phương tiện thông tin đại chúng khác nhau. Tuy nhiên, bạn cần chỉnh sửa thông tin cho phù hợp với khán giả mục tiêu.

Các công cụ giao tiếp khác để xây dựng hình ảnh

PR không chỉ là một công cụ liên lạc hướng tới các phương tiện đại chúng mọt cách trực tiếp.

Mẫu thông cáo báo chí đăng báo

Mẫu thông cáo báo chí đăng báo

Thông cáo báo chí: bước đầu tiên

Phần này giải thích cách viết thông cáo báo chí.