Định giá sản phẩm và dịch vụ của bạn

Ví dụ về định giá

Sử dụng bảng giá tại Công ty TNHH Trần Anh

Các chiến thuật định giá

Chiết khấu, Định giá lẻ, Định giá hòa vốn,Định giá hớt váng sữa, Định giá thâm nhập thị trường

Thay đổi giá

Không có sản phẩm nào có giá không đổi trong suốt vòng đời sản phẩm. Do đó đôi khi bạn phải thay đổi mức giá. Nhưng trước khi làm điều đó thì phải đánh giá tác động của sự thay đổi giá tới lợi nhuận.

Xây dựng chiến lược giá

Thông thường, giá cao tạo ra cảm giác về sản phẩm cao cấp của khách hàng. Do đó, nên cân nhắc liệu giá có thể giúp xây dựng hình hành phù hợp với các khách hàng mục tiêu và làm cho họ mua hàng của bạn không.

Bảng giá, giá ước tính, báo giá và giá dự thầu

Bất kể bạn bán thứ gì cho khách hàng, bạn phải cung cấp cho khách hàng các mức giá của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Định giá theo chi phí và định giá theo giá trị

Khi đưa ra quyết định định giá cho sản phẩm hoặc dịch vụ, có thể cân nhắc giữa hai phương pháp định giá cơ bản: định giá theo chi phí and định giá theo giá trị.

Chi phí cố định và chi phí biến đổi

Để kinh doanh có lãi, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải bù đắp được các khoản chi phí. Do đó, tính toán chính xác chi phí đóng vai trò quan trọng trong định giá.

Sự khác biệt giữa chi phí và giá trị

Để doanh nghiệp làm ăn có lãi, bạn cần hiểu được sự khác biệt giữa chi phí và giá trị.