Bán hàng hiệu quả

Lựa chọn đại lý bán hàng

Các đại lý là các trung gian thay mặt cho doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc dịch vụ để thu hoa hồng. Các doanh nghiệp thường dùng các đại lý vì họ cần sự hỗ trợ chuyên nghiệp của các đại lý để tiếp cận được các thị trường cụ thể hoặc một vùng địa lý nhất định

Đấu thầu

Sự bỏ thầu là việc yêu cầu các hợp đồng bán hàng hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ cho một tổ chức khác. Có thể là một công ty lớn, một tổ chức chính phủ, một tổ chức phi chính phủ hoặc một tổ chức nhiều phía.

Làm thế nào để lập kế hoạch doanh số bán hàng có hiệu quả

Khả năng có thể đoán trước được doanh thu bán hàng trong tương lai sẽ giúp bạn điều hành công việc kinh doanh một cách hiệu quả. Nó sẽ giúp bạn trong mọi khía cạnh của việc đưa ra quyết định.

Giới thiệu

Bán hàng là mục tiêu chính của marketing.

Chọn phương tiện quảng cáo hợp lý

Nếu việc quan trọng nhất lúc đó chỉ đơn giản là tăng doanh số bán hàng trong một khoảng thời gian ngắn, chiến lược kinh doanh cho mục đích này sẽ rất khác so với chiến lược quảng cáo chung.

Các kênh bán hàng của bạn

Cách bạn chọn để đưa sản phẩm của bạn vào thị trường sẽ đem lại một sự khác biệt lớn đối với kết quả của bạn.

Tuyển dụng và quản lý nhân viên bán hàng

Bạn nên bắt đầu việc tuyển dụng bằng cách xác định những kỹ năng, kinh nghiệm hoặc trình độ đào tạo cần thiết trước khi tìm kiếm nhân viên bán hàng

Kỹ thuật bán hàng

Mặc dù "kết thúc một lần bán hàng" có thể là việc ưu tiên của bạn, bạn cũng cần nên kiên nhẫn và lên chiến lược xem làm thế nào bạn đạt được mục tiêu đó

Quan hệ với khách hàng

Liên hệ trực tiếp với khách hàng là một cách chắc chắn để tìm hiểu về nhu cầu của họ, và để đối phó với những thay đổi của thị trường.

Làm thế nào để bán hàng có hiệu quả

Mặc dù giá cả là quan trọng, cũng có những khía cạnh của sản phẩm thu hút khách hàng của bạn.

12