Chiến lược marketing cần phải đưa vào trong các kế hoạch marketing làm định hướng để thực hiện các chiến thuật marketing và kế hoạch hành động.

Ngay từ đầu, kế hoạch marketing phải tập trung vào nhóm khách hàng mục tiêu. Tất cả những người tiêu thụ sản phẩm của bạn cần phải được chia ra thành những nhóm xác định được gọi là phân đoạn. Những nhóm mục tiêu này thường phù hợp với những điểm mạnh của doanh nghiệp. Kế hoạch marketing cần chú ý tới xem phân đoạn nào sẽ đem lại nhiều lợi nhuận nhiều. Quá trình này thường bắt đầu từ những khách hàng đang có và phát triển dần ra để tìm những phân đoạn mới của khách hàng tiềm năng.

Sau khi quyết định lựa chọn phân đoạn thị trường mục tiêu, doanh nghiệp phải quyết định chiến lược định vị để nắm được những khách hàng này. Ví dụ, nhiều doanh nghiệp bán sản phẩm ở chất lượng trung bình với mức giá vừa phải hơn là cố gắng bán cho những người tiêu thụ cao cấp. Tất cả mọi mặt của công việc kinh doanh, ví dụ chiến lược nhãn hiệu, phải bao gồm những yếu tố của chiến lược marketing. Tên của doanh nghiệp, biểu tượng, văn phòng phẩm, văn phòng, và các phòng trưng bày đều phải thống nhất với vị trí marketing.

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article