Kế hoạch marketing nên bắt đầu bằng phần tóm tắt mục tiêu và những điểm chính của bản kế hoạch.

 

 

Mặc dù bản tóm tắt sẽ giới thiệu về kế hoạch của bạn, nên viết tóm tắt cuối cùng sau khi hoàn thành tất cả các nội dung chính của kế hoạch. Viết phác thảo tóm tắt sẽ giúp bạn có cơ hội xem lại toàn bộ quá trình và kiểm tra lại xem đã bao gồm hết tất cả các mục tiêu và hoạt động chưa. Thêm nữa, khi bạn đang viết phác thảo, nội dung của bạn kế hoạch chi tiết có thể thay đổi và bản tóm tắt phải phản ánh phiên bản cuối cùng.

Lời giới thiệu của bản kế hoạch marketing cần phải có chiến lược kinh doanh, tôn chỉ và mục tiêu hoạt động. Bạn cần phải làm sao để kế hoạch marketing phản ánh rõ ràng chiến lược kinh doanh của bạn.

Nếu chiến lược kinh doanh là cung cấp sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao nhất đến một số lượng khách hàng nhất định, kế hoạch kinh doanh cần phải nhắm đến nhóm khách hàng đó.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article