Từ mục tiêu marketing và chiến lược cơ bản để đạt được những mục tiêu đó, kế hoạch marketing cần phát triển những chiến thuật marketing chủ chốt để đưa chiến lược vào hành động.

 Các chiến thuật marketing thông dụng gồm 4 nhân tố  (4Ps): Sản phẩm, Giá cả, Khuếch trương và Phân phối .

  • Sản phẩm. Sản phẩm là bất kỳ thức gì cung cấp cho khách hàng như sản phẩm vật chất (máy điện thoại di động), dịch vụ (dịch vụ điện thoại di động). Vì mục tiêu thị trường, sản phẩm có nghĩa là bạn làm thế nào để phát triển sản phẩm để phù hợp với phân đoạn thị trường.
  • Giá cả. Cách bạn định giá cho một sản phẩm hoặc một loại sản phẩm cụ thể sẽ giúp xác định loại khách hàng bạn mong muốn thu hút. Chiến lược giá bao gồm  
  • Khuếch trương. Là cách giao tiếp với khách hàng để giới thiệu cho họ sản phẩm và dịch vụ. Các công cụ giao tiếp thông thường là quảng cáo, quan hệ công chúng, gửi thư trực tiếp và bán hàng cá nhân. Cũng có thể coi Internet là một kênh giao tiếp mới.
  • Phân phối. Nơi bạn bán sản phẩm hoặc dịch vụ được gọi là "địa điểm". Doanh nghiệp có thể chọn cách tiếp thị qua những nhân viên bán hàng của mình hoặc các kênh phân phối bên ngoài, ví dụ như những người bán buôn, bán lẻ.

Đối với bán dịch vụ thì có thể thêm 3 yếu tố nữa: Con người, Quy trình, và Bằng chứng hữu hình

  • Con người. Trong lĩnh vực dịch vụ, thái độ, hành vi và tay nghề của nhân viên rất quan trọng để tạo ra hình ảnh tốt đẹp đối với dịch vụ của bạn.
  • Quy trình. Duy trì một dịch vụ thống nhất đòi hỏi việc phát triển một quy trình giữa nhân viên ở các chi nhánh khác nhau.
  • Bằng chứng hữu hình . Bởi vì dịch vụ là một sản phẩm vô hình, điều quan trọng là phải tạo ra một bằng chứng hữu hình của quá trình mà khách hàng đã mua. Bằng chứng hữu hình có thể là những điều rất đơn giản như trao đổi trực tiếp với nhân viên, chất lượng của giấy tờ và hồ sơ sản phẩm, và có hoá đơn rõ ràng.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article