Tạo dựng chiến lược tiếp thị

Ví dụ về xây dựng chiến lược marketing

Quyền thành lập công ty đồ gốm của mình vào năm 2004. Đầu tiên, anh ta chỉ định tiếp thị sản phẩm của mình đến nhóm người tiêu dùng cao cấp của các thành phố trong Việt Nam

Những điều nên làm và nên tránh

Thị trường và khách hàng mới sẽ giúp bạn mở rộng và phát triển công việc kinh doanh. Tuy nhiên, không nên bỏ mặc những khách hàng bạn đang có. Việc khuyến khích họ mua thêm những sản phẩm đã có hoặc những sản phẩm mới sẽ dễ dàng hơn là thu hút khách hàng mới.

Yếu tố cần thiết của một chiến lược marketing

Các tiếp cận tốt nhất để phát triển chiến lược của bạn là tập trung vào những thứ bạn có thể làm tốt (những điểm mạnh của bạn) để có thể sử dụng những điểm mạnh này để xác định và nắm bắt cơ hội.

Những trường hợp trong cuộc sống sử dụng hỗn hợp marketing

Thủ Đô là một nhà hàng bia hơi ở Vĩnh Phúc hoạt động với tư cách là đại lý của Công ty Bia Việt Hà. Vì là một nhà hàng nhỏ so với các nhà hàng khác ở Hà Nội nên chủ nhà hàng không có điều kiện tiến hành nghiên cứu lĩnh vực hoặc mua thông tin thị trường.

Chiến lược marketing của bạn

Xác định được ai là khách hàng mục tiêu và nhu cầu của họ là yếu tố cơ bản dẫn đến sự thành công của mọi chiến lược marketing. Khi đã xác định ai là khách hàng mục tiêu và biết được nhu cầu của họ, bạn sẽ thực hiện các hoạt động marketing để nhắm tới các nhu cầu cụ thể của họ và đáp ứng những nhu cầu đó.