Tìm hiểu khách hàng

Ví dụ về áp dụng phân tích khách hàng vào marketing

Một ví dụ minh hoạ cho việc sử dụng thông tin về khách hàng trong marketing là cửa hàng bán đồ lưu niệm cho sinh viên.

Các nguồn thông tin khách hàng

Có rất nhiều nguồn thông tin về khách hàng mà bạn có thể tìm hiểu. Doanh nghiệp có thể đọc những bài trên báo về lối sống của khách hàng mục tiêu.

Thu thập thông tin về khách hàng như thế nào?

Khách hàng không chỉ là những người mua hàng hoá và dịch vụ của bạn. Có những người bạn có thể coi là khách hàng của bạn mặc dù hiện giờ họ hoàn toàn không hề biết đến doanh nghiệp của bạn.

Thông tin về khách hàng ảnh hưởng tới chiến lược tiếp thị như thế nào

Cần thiết phải sử dụng thông tin bạn thu thập được về khách hàng để thay đổi chiến lược tiếp thị của bạn.

Bạn cần biết điều gì về khách hàng của bạn

Để tạo được một hồ sơ khách hàng cần rất nhiều thời gian. Để mọi việc dễ dàng hơn, bạn cần phải phân loại thông tin mà bạn đã thu thập được

Sử dụng dịch vụ nghiên cứu thị trường

Đây là một quyết định rất khó vì bạn cần phải suy nghĩ xem kết quả có giá trị hơn chi phí cao mà bạn phải bỏ ra để sử dụng dịch vụ nghiên cứu thị trường không.