Bất kể kích cỡ của công ty bạn như thế nào và bất kể ngành nghề nào mà công ty bạn đang hoạt động, để thành công bạn cần xác định những lĩnh vực mà bạn đang làm và không ngừng cải thiện nó

  Phát triển các kỹ năng và năng suất của nhân viên làm việc trong công ty của bạn là một việc làm quan trọng bởi vì các kỹ năng mới có thể cải tiến được năng suất lao động, mang lại sự cạnh tranh và lợi nhuận cho công ty. Việc so sánh các kỹ năng mà ban có với các kỹ năng mà bạn cần để đạt được mục tiêu kinh doanh là một bước quan trọng nhằm tăng cường việc thực thi cong việc của nhân viên.

Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau để nâng cao việc thực thi của nhân viên như là: đào tạo, khuyến khích nhân viên. Sau đây sẽ hướng dẫn phương thức đánh giá việc thực thi của công ty bạn như thế nào, xác định và hạn chế khoảng trống giữa các kỹ năng như thế nào và bắt đầu lấp các khoảng trống từ đâu để nâng cao khả năng làm việc của nhân viên.

Những vấn đề đó là:

 • Năng suất nguồn nhân lực là gì?
 • Tại sao bạn lại quan tâm đến vấn đề năng suất?
 • Năng suất trong loại hình kinh doanh của công ty bạn và trong ngành nghề bạn
 • Đánh giá việc thực thi của nhân viên
  • Tại sao phải đánh giá thực thi cong việc của nhân viên?
  • Tiến hành công tác đánh giá việc thực thi công việc như thế nào
  • Sử dụng kết quả đánh giá thực thi công việc như thế nào
  • Thiết lập hệ thống dánh giá thực thi công việc như thế nào
 • Tăng cường thực thi bằng hoạt động đào tạo
  • Đánh giá nhu cầu đào tạo như thế nào
  • Lựa chọn phương thức đào tạo phù hợp như thế nào
  • Kiểm tra danh sách các hoạt động đào tạo khác nhau
 • Tăng cường thực thi công việc bằng khuyến khích nhân viên
  • Điều gì khuyến khích nhân viên làm việc?
  • Khuyến khích bằng mục tiêu
  • Khuyến khích bằng việc tạo ra một môi trường làm việc dễ chịu
  • Khuyến khích bằng việc áp dụng chương trình có thưởng và khiển trách
 • Khuyến khích bằng việc xây dựng nhóm làm việc
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article