Cách thức mà nhân viên của bạn cảm nghĩ về công việc của họ và nơi làm việc của họ xác định việc họ được khuyến khích như thế nào. Có một mối quan hệ rõ ràng giữa việc thoả mãn công việc và năng suất làm việc.

Thoả mãn công việc một phần dựa trên việc trao thưởng hữu hình, chẳng hạn như một người được trả lương như thế nào và những phúc lợi mà họ nhận được là gì. Tuy nhiên, thoả mãn công việc cũng dựa trên văn hoá của một tổ chức. Điều này có nghĩa là những gì để phân biệt tổ chức của bạn và làm cho nhân của mình cảm thấy tự hào vì đã làm việc ở dó. Bạn cũng có thể khuyến khích nhân viên với:

  • Công việc khác nhau và thú vị – có lẽ tạo cơ hội để họ có thể di chuyển
  • Các chương trình đào tạo chất lwngj cao và phát triển, chẳng hạn như khuyên skhích nhân viên theo đuổi các bằng cấp chuyên môn
  • Một nền văn hoá “mở cửa” mà trong đó các nhà quản lý có thể dễ dàng tiếp xúc được
  • Tôn trọng việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chẳng hạn như đưa ra các cơ hội có thể làm việc một cách linh hoạt
  • Công bằng tại nơi làm việc, bao gồm đưa ra các cơ hội cong bằng cho nhân viên
  • Giao tiếp tiên phong và thường xuyên
  • Đánh giá thực thi công việc một cách thường xuyên và phản hồi xác thực – trình bày lại cac smục tiêu kinh doanh và ghi nhận những đóng góp của nhân viên
  • Yêu cầu các ý kiến phản hồi, hoặc là theo ý iến cá nhân hoặc là thông qua việc thăm dò ý kiến của nhân viên về việc họ hiểu được vai trò của họ như thế nào, những hỗ trợ mà họ có được và những cải tiến đối với doanh nghiệp
  • Các cơ hội để hoà mình với các đồng nghiệp tại các sự kiện được tổ chức
  • Việc ghi nhận và trao thưởng cho nhân viên đối với các ý tưởng hoặc những dề xuất có khả năng cạnh tranh
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article