Lương bổng cho nhân công

Làm thế nào để tránh được những lỗi thường gặp trong việc trả lương cho nhân viên?

Có một số vấn đề thường gặp rút ra từ hệ thống lương của công ty

Sử dụng công cụ khuyến khích bằng tiền như thế nào để đạt hiệu quả?

Chương trình khuyến khích nhân viên có thể là dài hạn hoặc ngắn hạn.

Việc thiết lập hệ thống lương dựa vào thời gian có phù hợp với doanh nghiệp của bạn không?

Hệ thống đánh giá thời gian cung cấp cho nhân viên một loạt mức khác nhau tính theo giờ, tuần hoặc tháng, thông thường được quy đổi theo mỗi giờ, mức lương theo mỗi tuần hoặc tính theo năm.

Lựa chọn hệ thống lương thích hợp cho doanh nghiệp của bạn

Tiền lương là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến các mối quan hệ tại nơi làm việc.

Giới thiệu

Nếu bạn có ý định tao dựng một đội ngũ nhân viên làm việc cho doanh nghiệp của mình, bạn cần trả cho họ cái mà sẽ khuyến khích họ nộp đơn vào vị trí cần tuyển và làm cho họ cảm thấy hài lòng và được khích lệ. Bạn cũng cần chắc chắn một điều là bạn không vi phạm luật và hoặc bị đưa ra xét xử tại toà án.

Việc thiết lập hệ thống lương dựa vào công việc có phù hợp với doanh nghiệp của bạn không?

Xây dựng hệ thống lương dựa trên đánh giá công việc nghĩa là công việc được thực hiện bởi những người mà họ sẽ được trả lương để thực hiện những công việc đã được xác định đó.

Bổ sung phúc lợi của nhân viên

Nhân viên luôn xem xét các phúc lợi hơn là khoản tiền lương trực tiếp và các khoản tiền trả khuyến khích nhân viên

Các bước thiết lập hệ thống lương

Lựa chọn được một hệ thống lương thích hợp là vấn đề rất quan trong đối với bạn