Tuyển dụng nhân viên mới

Bạn nên biết những gì về khóa đào tạo hướng dẫn nhân viên mới

Các thông tin của khóa học này sẽ làm cho người lao động quan tâm và hiểu một cách chính xác. Phần này hướng dẫn những gì doanh nghiệp nên làm và làm như thế nào để nhân viên mới nắm bắt được.

Chỉ tiêu tuyển chọn lao động

Sau tất cả các bước tuyển chọn - phỏng vấn, kiểm tra hay các đánh giá khác được hoàn thành thì bạn sẽ phải quyết định ai là người đáp ứng được nhiều nhất các chỉ tiêu tuyển chọn của bạn. Cần quyết định càng sơm càng tốt và phải luôn công bằng.

Tránh những vấn đề thưởng nảy sinh trong quá trình tuyển dụng lao động

Bạn cần phải nhớ một số nguyên tắc quan trọng để tránh những vấn đề thường phát sinh trong quá trình tuyển chọn lao động

Chuẩn bị cho phỏng vấn

Sự thành công của phỏng vấn phụ thuộc nhiều vào quá trình chuẩn bị. Trong quá trình chuẩn bị, bạn nên quyết định hình thức phỏng vấn và xây dựng kế hoạch phỏng vấn.

Thông lệ tốt trong phỏng vấn

Có 10 hướng dẫn cơ bản trong một cuộc phỏng vấn tốt

Tổng quan về quá trình tiếp nhận hồ sơ xin việc

Sau khi bạn đã có những ứng cử viên, bạn nên thu hẹp lại danh sách để có thể quản lý được những cuộc phỏng vấn.

Hồ sơ xin việc

Hồ sơ xin việc là tất cả các tài liệu mà các ứng viên cần phải có để nộp cho bạn

Làm thế nào để có được danh sách rút ngắn các ứng viên

Sau khi bạn nhận được hồ sơ xin việc, bạn cần phải rút ngắn các ứng viên để phỏng vấn bằng cách xem qua sơ yếu lý lịch của họ và/hoặc kiểm tra khả năng của các ứng viên. Mục tiêu của việc rút ngắn các ứng viên là loại trừ những ứng viên không đủ khả năng.

Làm thế nào để mời các ứng viên đến tham dự phỏng vấn

Sau khi có được danh sách rút ngắn các ứng viên, bạn phải mời các ứng viên có đủ tiêu chuẩn để phỏng vấn họ. Bạn nên thông báo cho các thí sinh này thông qua thư mời và gửi qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử, sau đó xác nhận lại bằng điện thoại để khẳng định các ứng viên đã nhận được thư mời.

123