Thuế thuê nhân công

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội: chủ lao động đóng 15% và người lao động đống 5% trên tổng số lương. Bảo hiểm y tế: chủ lao động đóng 2% và người lao động đóng 1% tổng số lương.

Thuế thu nhập cá nhân

Mức thuế đối với người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam và công dân Việt Nam làm việc ở nước ngoài