Tiếp thị và phát triển sản phẩm

Xác định khách hàng

Chìa khoá để thành công trong kinh doanh là sử dụng phương pháp lấy khách hàng làm trọng tâm.

Xây dựng hình ảnh

Văn phòng phẩm chất lượng cao và được thiết kế tốt sẽ giúp phát triển hình ảnh doanh nghiệp. Văn phòng phẩm được thiết kế hoặc sản xuất kém có thể phá hỏng hình ảnh doanh nghiệp và căn cứ khách hàng.

Tiến hành nghiên cứu thị trường

Tìm hiểu về thị trường có nghĩa là tìm hiểu về các khách hàng tiềm năng và đối thủ cạnh tranh, đồng thời cùng tìm hiểu xem hai nhân tố này kết hợp với nhau như thế nào.

Xác định đối thủ cạnh tranh

Có được những thông tin về đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ đảm bảo việc bạn có một vị trí tốt trên thị trường.

Chiến lược tiếp thị

Chiến lược marketing là chìa khóa để đạt được thành công liên tục trong công việc kinh doanh và là một phương pháp năng động.

Quảng cáo cho công việc kinh doanh

Quảng cáo là một dụng cụ marketing quan trọng và là một cách hiệu quả để giao tiếp thông tin với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Định giá sản phẩm

Cái giá bạn gắn cho sản phẩm của bạn chính là tín hiệu đến khách hàng mục tiêu của bạn.

Tiếp thị

Những hoạt động liên quan đến marketing bắt đầu kể cả trước khi khởi sự.