Một kế hoạch kinh doanh tốt sẽ giúp bạn đảm bảo được các khoản vay vì nó cung cấp những thông tin chi tiết về công việc kinh doanh và khả năng tài chính của bạn.

Trước khi định vay vốn, bạn nên sử dụng kế hoạch của bạn để giới thiệu với ngân hàng những thông tin sau:

  • Dự đoán dòng tiền mặt về lượng vốn bạn cần và tại sao bạn lại cần nó. Đối với việc khởi sự một doanh nghiệp bạn cần ước tính lượng vốn bạn cần trong 2-3 năm hoặc cho đến tận khi doanh nghiệp của bạn có lãi. Bạn cũng nên tính đến lượng vốn dự phòng cho những khó khăn.
  • Làm thế nào để hoàn trả khoản vay, làm thế nào và khi nào để các nhà đầu tư thu hồi được vốn
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article