Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là một tổ chức gồm 21 nền kinh tế thành viên

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là một tổ chức gồm 21 nền kinh tế thành viên: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Hồng Kông Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philipines, Nga, Singapore, Đài Bắc Trung Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam.

Việt Nam gia nhập APEC tháng 11 năm 1998.  APEC hoạt động trên ba lĩnh vực bao quát, nhằm đạt được Mục tiêu Bogor về mở cửa và tự do hoá thương mại và đầu tư trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2010 cho các nền kinh tế phát triển và 2020 cho các nền kinh tế đang phát triển của khu vực. 

APEC chú trọng ba lĩnh vực then chốt như sau:

  • Tự do hoá thương mại và đầu tư
  • Hỗ trợ kinh doanh
  • Hợp tác kinh tế và kỹ thuật

Thành tựu của ba lĩnh vực hoạt động chính này cho phép các nền kinh tế thành viên APEC củng cố tiềm lực kinh tế của mình thông qua việc chia sẻ các nguồn lực trong khu vực với hiệu quả cao.  Người tiêu dùng trong khu vực cũng được hưởng lợi từ các lợi ích hữu hình các hoạt động đào tạo được tăng cường, cơ hội việc làm và cơ hội thị trường được mở rộng, hàng hóa và dịch vụ được cung cấp với giá thành thấp hơn, khả năng tiếp cận thị trường quốc tế được nâng cao. 

Hàng năm, các sự kiện hợp tác APEC được tổ chức tại một nền kinh tế thành viên.  Với tư cách là nền kinh tế chủ nhà của năm APEC 2006, Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Phụ trách DNNVV lần thứ 13 trong hai ngày 28 và 29 tháng 9, Hội nghị Nhóm Công tác DNNVV lần thứ 23 trong hai ngày 26 và 27 tháng 9, và Hội nghị Tiểu nhóm Công tác Doanh nghiệp Siêu nhỏ ngày 25 tháng 9, tại Hà Nội.

Để chuẩn bị cho các cuộc họp này, Việt Nam đề xuất một số giải pháp và xin ý kiến các nền kinh tế thành viên APEC, gồm:

Các Bộ trưởng Phụ trách DNNVV APEC, dưới sự chủ toạ của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Võ Hồng Phúc, đã ra Tuyên bố Hà Nội về Tăng cường năng lưc cạnh tranh cho DNNVV trong thương mại và đầu tưTuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 13.   

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article