Trong một thế giới toàn cầu hóa đầy biến động, châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là một khu vực phát triển năng động, có vị trí địa kinh tế, chính trị ngày càng quan trọng trên thế giới. Là một nước nằm trên bờ Tây Thái Bình Dương, sự phát triển của Việt Nam hiện nay cũng như trong tương lai gắn bó mật thiết với khu vực rộng lớn, đầy tiềm năng này. Cũng chính vì lẽ đó, mà mười tám năm trước đây, năm 1998, Việt Nam đã gia nhập Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) - tổ chức đại diện cho 39% dân số thế giới, đóng góp 57% GDP và 49% thương mại toàn cầu. Đây là nơi hội tụ của hầu hết các đối tác quan trọng của nước ta về hợp tác phát triển, thương mại, đầu tư cũng như trên nhiều lĩnh vực khác. Năm 2006, nước ta đã đảm nhận rất thành công vai trò nước chủ nhà của APEC, được các thành viên và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, năm APEC 2017 có 3 tiểu chủ đề:

- Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu;

- Thuận lợi hoá môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp siêu nhỏ thông qua tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận công nghệ, trình độ quản lý, hỗ trợ nâng cao năng lực qua đào tạo, tư vấn và kết nối kinh doanh;

- Đẩy mạnh tinh thần kinh doanh APEC trong kỷ nguyên số: (1) thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và (2) tăng cường đạo đức kinh doanh;

Với vai trò là nước chủ nhà, Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị cả về nội dung và các phương thức tổ chức để đảm bảo thành công và ấn tượng hội nghị Bộ trưởng  lần này. Chúng ta sẽ làm hết sức mình để cùng các thành viên thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành các mục tiêu Bô-go về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020; chung tay xây dựng tầm nhìn liên kết khu vực trong giai đoạn phát triển mới. Đây là nền tảng quan trọng để cùng tạo dựng quan hệ Đối tác châu Á - Thái Bình Dương vì phát triển bền vững và bao trùm trong thế kỷ 21.

Một trong những chủ đề họp APEC lần này là Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng APEC 2017 về doanh nghiệp nhỏ và vừa” diễn ra từ  9-15/9/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng lần này. Dự kiến các văn kiện chính sẽ được trao đổi và thông qua là: (1) Tuyên bố về thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp; (2) Báo cáo, kiến nghị của Hội nghị Bộ trưởng tới Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 2017; (3) Chiến lược thúc đẩy DNNVV xanh, bền vững và sáng tạo (phối hợp với Peru và Thái Lan).

Tăng cường các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ hàm ý những tiến bộ cụ thể trong việc nâng cao năng lực đổi mới và khả năng cạnh tranh, bao gồm thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo tiếp cận với các phương tiện tài chính và tăng cường năng lực. Tăng cường các hoạt động kinh doanh có đạo đức để hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa và thương mại xuyên biên giới, thúc đẩy sự chuyển đổi sang sản xuất xanh thân thiện với môi trường, thân thiện với môi trường hơn và hỗ trợ quá trình quốc tế hoá thông qua các phương tiện ICT.

Cùng với đó, năm APEC 2017 cần chuyển thành cơ hội thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra, tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Với các hoạt động phong phú, đa dạng của APEC được tổ chức trên phạm vi cả nước, chúng ta sẽ có thêm cơ hội quý báu để nâng cao năng lực hội nhập của các địa phương và doanh nghiệp, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng miền (Lê Thắng).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article