Hội chợ SMIDEX 2014 với chủ đề “DNNVV kết nối các điểm” là nơi DNNVV Malaysia và các nước tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và cũng là nơi tạo tiền đề cho kết nối doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hợp tác phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ASEAN, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được thư của Cơ quan Phát triển DNNVV Malaysia (SME Corp.) mời tham gia Hội chợ SMIDEX 2014 từ ngày 4-6/6/2014 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Hội chợ SMIDEX 2014 với chủ đề “DNNVV kết nối các điểm” là nơi DNNVV Malaysia và các nước tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và cũng là nơi tạo tiền đề cho kết nối doanh nghiệp.

SMIDEX là sự kiện thường niên do Cơ quan Phát triển DNNVV Malaysia tổ chức thực hiện. Hội chợ lần thứ 17 tổ chức năm 2014 được coi là sự kiện lớn nhất với sự tham gia của số lượng lớn các DNNNVV Malaysia và các DNNVV trong khu vực. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tham gia Hội chợ chứng tỏ năng lực kinh doanh và khả năng hợp tác lẫn nhau.

Ban Tổ chức sẽ cung cấp miễn phí gian hàng cho DNNVV tham gia Hội chợ.

Thông tin chi tiết về Hội chợ có thể tham khảo tại http://www.smidex.my

Đề nghị các DNNVV tham gia Hội chợ liên hệ với Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi Bản đăng ký trước ngày 30/4/2014 để kịp gửi tới Ban tổ chức.

Thông tin chi tiết:

Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Điện thoại: 08043231 (Thanh Lê)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article