Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hoa Kỳ không những đóng vai trò xương sống của nền kinh tế Hoa Kỳ, mà còn góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các thành viên TPP khác. Chiếm khoảng 28 triệu doanh nghiệp của cả nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa Hoa Kỳ tạo ra hai phần ba số việc làm mới trong khu vực tư nhân trong những thập kỷ gần đây. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu có xu hướng tăng trưởng nhanh hơn, tạo thêm nhiều việc làm, và trả lương cao hơn so với các doanh nghiệp tương tự mà không hoạt động trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Trong năm 2014, 170.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hoa Kỳ xuất khẩu gần 180 tỷ đô la Mỹ giá trị của hàng hóa sang các nước thành viên TPP khác.

Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa Hoa Kỳ chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Trong thực tế, gần 98 phần trăm nhà xuất khẩu và 97 phần trăm các nhà nhập khẩu của Hoa Kỳ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ chiếm 40 phần trăm lượng hàng hóa xuất khẩu và 35,5 phần trăm hàng hóa nhập khẩu của Hoa Kỳ. Vì vậy, Hiệp định thương mại tự do hóa với các rào cản thương mại, như TPP, nên đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngược lại với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ thường được hưởng lợi nhiều nhất từ những nỗ lực của chính phủ để giảm bớt các rào cản thương mại ở nước ngoài khi năng lực của họ để vượt qua những rào cản này còn rất hạn chế.

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng 95 phần trăm người tiêu dùng tiềm năng trên thế giới đang ở bên ngoài biên giới Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp nhỏ và vừa Hoa Kỳ có nhiều triển vọng thành công nếu tăng cường tham gia buôn bán trên phạm vi toàn cầu. Nói cách khác, doanh nghiệp nhỏ và vừa Hoa Kỳ còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác đó là: khả năng tăng lợi nhuận và bán hàng hóa, dịch vụ của Hoa Kỳ cho 95 phần trăm người tiêu dùng ở bên ngoài biên giới.

Ngoài ra, theo một nghiên cứu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, việc phát triển kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa được thúc đẩy chủ yếu bởi những doanh nghiệp mới chứ không phải là do các doanh nghiệp hiện có, như là trường hợp cho doanh nghiệp lớn. Vì lý do này, các nhà hoạch định chính sách Hoa kỳ xem xét Hiệp định thương mại như một cách có thể khuyến khích tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người lao động.

Mục tiêu chung: sử dụng TPP để cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa các công cụ mà họ cần để cạnh tranh trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hưởng lợi bằng cách loại bỏ các rào cản thuế quan và phi thuế quan, tinh giản thủ tục hải quan, tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại điện tử, và phát triển các quy định pháp lý có hiệu quả và minh bạch hơn. TPP được sử dụng tập trung giải quyết các thách thức, khó khăn đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mục tiêu cụ thể:

- Xoá bỏ thuế quan cao trên toàn khu vực TPP đối với các loại hàng hóa và sản phẩm nông nghiệp được bán bởi các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hoa Kỳ.

- Hợp lý hóa các rào cản kỹ thuật và hành chính phức tạp nhằm góp phần giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tăng khả năng tiếp cận vào các thị trường mới.

- Thúc đẩy thương mại kỹ thuật số và tự do Internet để đảm bảo rằng các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận thị trường toàn cầu.

- Giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Thúc đẩy các nước thành viên TPP cam kết đảm bảo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hoa kỳ được truy cập thông tin về việc sử dụng các Hiệp định tự do thương mại - một vấn đề đã được các doanh nghiệp nhỏ và vừa xác định là một thách thức lớn đối với họ.

- Thành lập một Ủy ban chuyên trách có trách nhiệm thường xuyên xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của các DNNVV và những tác động của TPP đem lại cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, và cũng xem xét các khuyến nghị về cách để nâng cao hơn nữa lợi ích của TPP đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nguyễn Lan).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article