Trong phần này, DNNVV sẽ được tiếp cận dự thảo các văn bản pháp luật liên quan đến khu vực DNNVV, đồng thời có thể đóng góp ý kiến và khuyến nghị trực tiếp đến nhóm cán bộ dự thảo văn bản.

Xin vui lòng tham khảo các nội dung sau:

 1. Phần Các Tham vấn Hiện tại đăng tải các văn bản dự thảo yêu cầu ý kiến đóng góp.
 2. Phần Các Tham vấn Trước đây đăng tải các văn bản pháp luật đã được ban hành và ý kiến đóng góp cho các văn bản này.
 3. Nếu bạn là cán bộ quản lý hoặc chủ sở hữu của một DNNVV và muốn nhận được yêu cầu đóng góp ý kiến trực tiếp từ Cục PT DNNVV khi một văn bản pháp luật mới được soạn thảo, xin vui lòng đăng ký vào Cơ sở Dữ liệu Phản hồi từ DNNVV .  Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến từ ít nhất một doanh nghiệp đăng ký tại cơ sở dữ liệu này khi tiến hành soạn thảo các văn bản luật pháp liên quan đến DNNVV.
 4. Chúng tôi cũng sẽ dựa trên Cơ sở Dữ liệu Phản hồi từ DNNVV để mời một số doanh nghiệp có quan tâm tham gia các cuộc hội thảo tư vấn.

Hướng dẫn đăng ký vào Cơ sở Dữ liệu Phản hồi từ DNNVV

Chúng tôi khuyến khích việc điền đầy đủ thông tin, nếu có thể, vào mẫu đăng ký sau.  Tuy nhiên, để nhận được thông tin về các văn bản pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh của mình, bạn cần điền đầy đủ vào các ô bắt buộc như sau:

 1. Tên Doanh nghiệp
 2. Hình thức pháp nhân (đây là yêu cầu bắt buộc do một số văn bản pháp lý chỉ được áp dụng cho một số hình thức kinh doanh nhất định)
 3. Số lượng nhân công (thông tin này giúp chúng tôi xác định doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp vừa dựa trên cơ sở số lượng nhân công trung bình hàng năm làm việc tại doanh nghiệp của bạn)
 4. Tỉnh
 5. Số điện thoại làm việc (thông tin này giúp chúng tôi liên lạc với bạn, sau khi đã gửi tới bạn các tài liệu liên quan theo đường thư điện tử)
 6. Địa chỉ email làm việc (bằng việc đăng ký vào cơ sở dữ liệu này, bạn xác nhận doanh nghiệp của mình có một địa chỉ email làm việc; chúng tôi sẽ gửi các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của bạn theo địa chỉ này)
 7. Ngành nghề kinh doanh chính (thông tin này cho phép chúng tôi gửi tới bạn các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của bạn)
 8. Lĩnh vực quan tâm (xin vui lòng lựa chọn ít nhất một lĩnh vực pháp lý bạn quan tâm)
 9. Tên của bạn  (tên người đăng ký tại cơ sở dữ liệu)

Đăng ký của bạn sẽ không được thực hiện nếu bạn chưa điền đầy đủ các ô nội dung nói trên.  Các ô nội dung bắt buộc có màu đỏ trên mẫu đăng ký trực tuyến.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article