Tên: Hội xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
Loại hình : Hiệp hội ngành kinh doanh
Mô tả:
Địa chỉ: 253 Hai Bà Trưng , Q. 3, TP. Hồ Chí Minh
Tỉnh: TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08-8294541
Số fax: 08-8294541
Trang web: http://hoixaydunghcm.vn/
Email:
Liên hệ:
Chủ tịch: Ông Phạm Trà
Số lượng công ty thành viên:
Ngành kinh doanh :
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article